by | Apr 14, 2019 | Uncategorized

Vào ngày 19/09/2018 ban lãnh đạo công ty U International Human đã hân hạnh đón tiếp đại diện của công ty Sunshine Chitose, Nhật Bản đến thăm và làm việc để cùng nhau trao đổi về tình hình nhân sự trong lĩnh vực may mặc, thiết kế và xây dựng. Công ty Sunshine Chitose...

by | Apr 14, 2019 | Uncategorized

Vào ngày 19/09/2018 ban lãnh đạo công ty U International Human đã hân hạnh đón tiếp đại diện của công ty Sunshine Chitose, Nhật Bản đến thăm và làm việc để cùng nhau trao đổi về tình hình nhân sự trong lĩnh vực may mặc, thiết kế và xây dựng. Công ty Sunshine Chitose...

setvarsting#)+_

Vào ngày 19/09/2018 ban lãnh đạo công ty U International Human đã hân hạnh đón tiếp đại diện của công ty Sunshine Chitose, Nhật Bản đến thăm và làm việc để cùng nhau trao đổi về tình hình nhân sự trong lĩnh vực may mặc, thiết kế và xây dựng. Công ty Sunshine Chitose...

by | Apr 14, 2019 | Uncategorized

Mang theo sứ mệnh đào tạo và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Nhật cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, công ty U International Human đến với “Làng quan họ” – Bắc Ninh, thăm hỏi và làm việc tại trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Công thương – CCI tỉnh Bắc Ninh....

by | Apr 14, 2019 | Uncategorized

Mang theo sứ mệnh đào tạo và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Nhật cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, công ty U International Human đến với “Làng quan họ” – Bắc Ninh, thăm hỏi và làm việc tại trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Công thương – CCI tỉnh Bắc Ninh....

by | Apr 14, 2019 | Uncategorized

Mang theo sứ mệnh đào tạo và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Nhật cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, công ty U International Human đến với “Làng quan họ” – Bắc Ninh, thăm hỏi và làm việc tại trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Công thương – CCI tỉnh Bắc Ninh....