• Email : info@uinterhuman.com
  • Tel : (028) 3812.1111
  • Hotline : 082.99.555.79

HỖ TRỢ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

💠 Thủ tục xin giấy phép đầu tư.

💠 Thị sát, điều tra thị trường trước khi phát triển tại Việt Nam, định hướng kinh doanh phù hợp.

💠 Thủ tục xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài.

💠 Tư vấn tuyển dụng nhân sự