I/TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

1. Nội dung tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:
– Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam;
– Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư;
– Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;
– Tư vấn ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án phù hợp với từng khu vực đầu tư theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài;
– Tư vấn chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án;
– Tư vấn chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
– Tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài;
– Đóng vai trò là nhà tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…
– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;
– Cung cấp các biểu mẫu và văn bản pháp luật miễn phí.
2. Soạn thảo hồ sơ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:
– Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;
– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;
– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam;
– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;
– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;
3. Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam:
– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;
Các công việc bao gồm:
– Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư;
– Xin phê duyệt chủ trương đầu tư;
– Sửa đổi bổ sung nội dung đăng ký đầu tư khi có yêu cầu;
– Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân.

II/ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (thành lập pháp nhân):

1. Đối với dự án đầu tư trong nước:
Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng VN và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng VN và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
1/ Tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
2/ Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
3/ Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.
4/ Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường.
5/ Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).
2. Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài:
Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu.
1/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
2/ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
3/ Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ;
– Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức. bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.
– Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
– Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
– Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
– Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
+Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng.
+Và tất cả các hồ sơ nêu trên cho từng trường hợp cụ thể.

III/ TƯ VẤN MUA BÁN CHỨNG KHOÁN OTC VÀ CHỨNG KHOÁN LÊN SÀN M&A:

      U.I.H tự tin là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán đại tài trong và ngoài nước. Với lĩnh vực hoạt động này, chúng tôi luôsẵn có một đội ngũ nhân viên chuyên sâu, luôn nắm bắt nhanh chóng các thông tin chứng khoán trên thị trường để sẵn sàn đáp ứng nhu cầu của các nhà hợp tác.

Hãy tìm đến chúng tôi để được tư vấn một cách chính xác nhất!

IV/ TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN:

       Đây là lĩnh vực hoạt động chính trong công ty chúng tôi, với nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực:
– Kinh doanh bất động sản, mua bán, đầu tư, cho thuê bất động sản.
– Môi giới bất động sản, môi giới đầu tư dự án bất động sản trong và ngoài nước.
– Lập dự toán dự án bất động sản, điều tra thị trường, phân tích và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án.
– Hướng dẫn tư vấn các trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, và các hợp đồng giao dịch liên quan khác.
– Đặc biệt chúng tôi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây dựng và cho thuê phòng trọ chuyên nghiệp dành cho người Việt  Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin về các giao dịch mà chúng tôi đã tư vấn mang tính chất bảo mật và không được phép quảng cáo trên mạng. Để tìm hiểu thêm thông tin, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

shares