• Email : info@uinterhuman.com
  • Tel : (028) 3812.1111
  • Hotline : 082.99.555.79

XÂY DỰNG

➡ Khách hàng:Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp Nhật Bản

➡ Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình

➡ Quản lý và tư vấn thi công