Đại học Ritsumeikan

Đại học Ritsumeikan Nổi tiếng là nơi có hàng nghìn suối nước nóng lớn nhỏ, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng ở Nhật bản tại thành phố Beppu n nơi có trường Đại học Quốc tế Ritsumeikan châu Á Thái Bình Dương (Ritsumeikan APU) tại đây số...

Đại học Ritsumeikan

Đại học Ritsumeikan Nổi tiếng là nơi có hàng nghìn suối nước nóng lớn nhỏ, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng ở Nhật bản tại thành phố Beppu n nơi có trường Đại học Quốc tế Ritsumeikan châu Á Thái Bình Dương (Ritsumeikan APU) tại đây số...

Đại học Ritsumeikan

Đại học Ritsumeikan Nổi tiếng là nơi có hàng nghìn suối nước nóng lớn nhỏ, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng ở Nhật bản tại thành phố Beppu n nơi có trường Đại học Quốc tế Ritsumeikan châu Á Thái Bình Dương (Ritsumeikan APU) tại đây số...