Trong thời gian gần đây, Nhật Bản được coi là quốc gia lý tưởng về xuất khẩu lao động cho nhiều người có mong muốn thay đổi cuộc sống. Vì Nhật Bản có chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc hiện đại tiên tiến và đặc biệt lương lao động thường cao hơn so với các quốc...